Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Oferta HOSSA–CENTRUM

Biuro Rachunkowe HOSSA – CENTRUM istnieje na rynku już od 1999 roku.

Celem Biura Rachunkowego HOSSA–CENTRUM jest dostarczenie rzetelnej, profesjonalnej informacji pozwalającej na obniżenie ryzyka gospodarczego i finansowego.

Usługi świadczymy z poszanowaniem zasad etyki:

• Wymaganej niezależności,

• Uczciwości,

• Obiektywizmu,

• Kompetencji zawodowych i należytej staranności,

• Zachowania tajemnicy,

• Profesjonalnej postawy.

Oferujemy rzetelną i niezależną informację finansową. Zakres świadczonych usług i stworzone narzędzia każdorazowo poprzedzane są odpowiednią identyfikacją potrzeb, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki działania klienta.

Świadczymy usługi w zakresie rachunkowości oraz obsługi księgowo – podatkowej w tym:

• prowadzenie obsługi księgowej na własnym systemie lub na systemie klienta,

• sporządzanie sprawozdawczości zewnętrznej,

• sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych,

• wyprowadzanie zaległości.

Kompleksowo prowadzimy sprawy kadrowo – płacowe w tym:

• prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej – ewidencja urlopów, umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,

• przygotowywanie sprawozdań statystycznych,

• doradztwo w sprawach kadrowo – płacowych,

• sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,

• kompletowanie dokumentów i wypełnianie wniosków do wyliczenia kapitału początkowego,

• sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń oraz pasków wynagrodzeń dla każdego pracownika,

• rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

• sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS,

• przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,

• sporządzanie deklaracji podatkowych m.in.: PIT-4R, PIT-5,CIT-8

• sporządzanie rocznych informacji a dochodach dla pracowników (PIT-11),

• sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac i umów cywilno – prawnych,

• świadczenie wielu innych niestandardowych usług.

Konstruując poniższą ofertę przyjęliśmy założenie, że przejmujemy obsługę Firmy w pełnym zakresie. W naszym rozumieniu wspierane obszary:

Księgi rachunkowe – Obsługa księgowa:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

• sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych,

• wyprowadzanie zaległości,

• przygotowanie i wdrożenie polityki rachunkowości,

• obsługa rejestru należności i zobowiązań. Księgi rachunkowe – Obsługa podatkowa

• prowadzenie rejestrów VAT,

• przygotowanie dokumentacji do zwrotu VAT,

• rozliczenia roczne podatków,

• sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych. Księgi rachunkowe – Kadry

• prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej: ewidencja urlopów, umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,

• przygotowanie sprawozdań statystycznych,

• wystawianie świadectw pracy,

• przygotowanie regulaminów,

• doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

Księgi rachunkowe – Płace

• naliczanie wynagrodzeń pracowniczych wraz z wszystkimi dodatkami,

• naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

• obsługa Płatnika – sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich dokumentów i deklaracji dotyczących składek naliczonych od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych na rzecz pracownikowi,

• rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,

• świadczenie wielu innych niestandardowych usług.

Pozostałe

• Przygotowywanie sprawozdań do GUS

Naszym atutem są kompetencje i doświadczenie, a celem przede wszystkim pomoc Klientom w radzeniu sobie z zawiłościami rozliczeń, przepisów – tak by prowadzenie działalności gospodarczej stało się prostsze i lżejsze.

Pracownicy naszego biura legitymują się dużym doświadczeniem i fachowością.

Nasza działalność prowadzona jest na podstawie wydanego przez Ministerstwo Finansów certyfikatu.

Posiadamy również ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

W ramach podjętej współpracy oferujemy Państwu atrakcyjną stawkę za nasze usługi.